Satul Făureşti este atestat documentar la 1405, când regele Sigismund îl donează odată cu Chioarul fiilor lui Balc şi Drag din Maramureş. După cum spune tradiţia satul a fost întemeiat pe dealul de pe „Ursoi” şi mai târziu locuitorii s-au mutat pe locul de azi.

Capelă în memoria Eroilor căzuţi în primul şi al doilea război mondial

În partea de răsărit a satului, locuitorii au ridicat în 1934 un monument închinat eroilor căzuţi în Primul Război Mondial. După terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, monumentul a fost dedicat şi eroilor căzuţi în acest conflict, ca semn de aducere aminte a puterii de sacrificiu şi în acest colţ de ţară.