Localitatea Preluca Veche este atestată documentar din anul 1603 sub numele de „Pagus Praelukafalva” ca localitate ce aparţinea Cetăţii Chioarului, izolată din punct de vedere geografic, o comunitate închisă, puţin menţionată în documentele istorice. În 1650 localitatea este cunoscută sub numele de Preluca iar în anul 1850, sub numele de Haragoş, tradus din maghiară ca „supărăcios” sau „mânios”. În 1911, localitatea purta numele de Preluca Bătrână sau Satul Bătrân, iar din 1915 numele său este Preluca Veche.

Biserica Sf Apostoli Petru si Pavel din Preluca Veche

Tradiţia orală situează întemeierea satului Preluca Veche mult mai devreme, când doi fraţi, Florea şi Nechita, într-o luptă victorioasă împotriva tătarilor, sunt răsplătiţi prin înnobilare şi prindanie regală cu pământurile împădurite ale Dealului Preluca.

Aşezată discret sub coama unui deal, biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” a fost ridicată în 1750 prin grija localnicilor. Legendele locului vorbesc de lespezi mari de piatră, cărate cu care trase de boi, tocmai din hotarul Coaşului până în vârful Prelucii.

Iniţial, biserica a fost zidită din piatră şi acoperită cu şindrilă. A fost sfinţită în anul 1775.  Iconostasul a fost realizat în anul 1885, iar pictura abia în anul 1905.