Ruinele Bisericii Cuvioasa Paraschiva, Berinţa

Ruinele Bisericii Sf. Paraschiva – Berinţa

Năpădite de ierburi, ruinele din Berinţa mai păstrează încă date importante referitoare la istoria localităţii. Chiar dacă mărturiile scrise sunt puţine, istoria orală mai oferă câteva indicii… Datele despre anul zidirii primei biserici în Berinţa sunt destul de confuze. Kadar spune că „a fost ridicată din piatră încă înainte cu 200 de ani şi avea hramul „Cuvioasa Paraschiva.” Aceasta ar impune ca dată de zidire anul 1700-1705, deşi din actul de expertiză tehnică întocmit la data de 25 iunie 1948,  se spune că „este veche de peste 300 de ani.” Dacă la 1630 se aminteşte de existenţa a 79 de iobagi şi 4 nemeşi, este destul de plauzibil ca aceşti credincioşi cu alţii din zonă să fi avut locaş de închinare. Nu se ştie când această biserică şi-a schimbat hramul „Cuvioasa Paraschiva”  la „Pogorârea Sf. Duh”, hram pe care-l poartă actuala biserică, pentru că cea de care am vorbit a fost demolată datorită imposibilităţii de a se renova, la propunerea expertizei din 1948. În jurul bisericii au existat morminte cu pietre cioplite.