Biserica de lemn „Naşterea Maicii Domnului”, Lăschia

Satul Lăschia, aşezat pe valea râului Cavnic, este atestat documentar în 1543. De-a lungul timpului localitatea este regăsită sub mai multe denumiri – Laczkonya, Laczkeny, Leczkie, Leszkia, Lăschia.

Biserica de lemn cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” a fost ridicată, din contribuţia credincioşilor, la 1857, pe locul alteia mai vechi aparţinătoare unei mănăstiri. Lăcaşul are planimetria tradiţională, cu pridvor, pronaos, naos şi absidă pentagonală decroşată, fiind acoperit unitar cu şiţă în coadă de rândunică, inclusiv turnul-clopotniţă, ce are partea inferioară mult prelungită faţă de alte biserici.

Foişorul este acoperit cu un coif etajat de forma unui bulb de ceapă, în vârful căruia stă fixată o cruce cu trei braţe şi cu o Semilună sus. Pridvorul atrage atenţia prin frumuseţea decoraţiilor şi ingeniozitatea îmbinărilor de legătură dintre stâlpi şi cununa superioară, dar şi prin masivitatea materialului lemnos folosit pentru lucrare.

Pictura a fost realizată în 1870 de către Paul Weisz din Baia Mare.