Biserica „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril” Copalnic Manastur

Scurt istoric: Credincioşii din Copalnic Mănăştur au ridicat între 1880 şi 1884, sub păstorirea vrednicului Pr. paroh. Anca Mihai, sfântul lăcaş cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”. Lucrarea a fost executată de meşterii Ioan Munteanu – Orban şi Maftei Pop (originari din localitate).

Biserica "Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril", Copalnic-Manastur

Clădirea bisericii este zidită din piatră (cu o grosime de 1,1 metri), care s-a adus din Dealu Pietriş. În 1900, turnul a fost acoperit cu tablă zincată, înlocuind draniţa. În 1912, s-a acoperit corpul clădirii cu eternit. În 1946 – 1948, a fost reînnoit acoperişul de pe turn iar în 1956 au fost renovate zidurile exterioare (meşter Gavril Paşca). În 1960, eternitul de pe corpul clădirii a fost înlocuit cu tablă zincată (meşter Gheorghe Tulici). În 1931, au fost executate clopotele de Ferdinand Kosing, la turnătoria din Arad, pe vremea păstoririi Pr. paroh Nicolae Avram. Sunt armonizate în cheia «fa» şi sunt de trei mărimi diferite: clopotul mare (750 kg), mijlociu (450 kg) şi mic (300 kg).

Monumentul beneficiază de o pictură interioară de excepţie, realizată între 1982 – 1989 de artistul plastic Ioan Dreptu (1944-2008).